Paranormale gaven

“Para’ betekent: naast, bij, extra. Dus datgene wat naast het normale bestaat. Naast wat men normaal waarneemt neemt iemand met paranormale gaven meer waar dan een ander door buitenzintuigelijke waarneming, telepathie, trance en helderhorend, helderweten, helderruiken, helderzien, helderproeven en intuïtie.
Niet bij iedere paranormaal persoon is alles even sterk ontwikkeld.
Bij mij is mijn intuïtie, het helderweten,  helderhoren, heldervoelen, telepathie en buitenzintuigelijke waarneming het sterkst ontwikkeld
Bij het gebruiken paranormale methodieken, behandel ik op paranormale wijze.  Ik doe dat door mij open te stellen voor  kosmische energie/ universele energie stellen en deze over te dragen. Ik fungeren als het ware als transformator/katalysator voor de universele/kosmische  energie.

Buitenzintuiglijke waarneming
Dit is het vermogen van mensen om informatie te verkrijgen zonder gebruik te maken van de gewone zintuigen van het lichaam en zonder te steunen op logische gevolgtrekkingen. Dit kan variëren van iets werkelijk ‘zien’, het dromen van een gebeurtenis, het hebben van een vaag voorgevoel tot het ‘weten’ van dingen.

Telepathie
Dat is het contact van het ene bewustzijn met het andere, waarbij iemand, zonder tussenkomst van de zintuigen, direct uit het bewustzijn van iemand anders informatie lijkt te krijgt door informatie uit het wetende veld te kunnen plukken waar iedereen mee verbonden is. Bijv. een moeder die ineens ‘weet’ dat haar kind in nood is.

Helderzien
Dit is het verkrijgen van informatie over een plaats, persoon, gebeurtenis of voorwerp, zonder zintuiglijke tussenkomst. Het is niet afhankelijk van direct contact met een andere persoon.  Tijd is onbelangrijk, evenals afstand. Een helderziende kan ook de aura zien, een lichtend elektromagnetisch veld om het lichaam heen. De samenstelling en kleur ervan geeft hem informatie over het karakter, de geestesgesteldheid en de gezondheidstoestand van een persoon. Sommige helderzienden  zien deze beelden via  een foto of voorwerp van de patiënt. Deze hoeft dus niet lijfelijk aanwezig te zijn. Zo kan iemand ook op afstand behandeld worden. Niet alle genezers zijn helderziend; degenen die dat wel zijn kunnen a.h.w het inwendige van een lichaam zien.

Helderhoren
Dit kun je vergelijken met een stem die van binnen iets tegen je zegt. Het is een hele anders stem dan die van je denken. Het kan een belangrijke boodschap zijn voor iemand of de diagnose van een klacht innerlijk hoort, de naam van een medicijn of flarden van  een gesprek hoort die te maken hebben met de klacht van de client zonder dat hij daar zelf bij aanwezig is geweest.

Helderweten
Helderweten is ineens zonder twijfel weten, zonder daarvoor een verklaring te hebben. Dit kan de aard van een ziekte betreffen, maar ook de oorzaak van de problemen. Hieraan verwant zijn de paranormale ingeving en de intuïtieve impulsen. Dit zijn veel vaker voorkomende menselijke eigenschappen, die iemand die helderwetend is sterker ontwikkeld zijn. Zo gaan de handen als vanzelf naar de plek waar zich de klacht of stagnatie bevindt  zonder dat die van tevoren is aangewezen.

Heldervoelen
Heldervoelen bekekent dat na het invoelen van de persoon die voor je zit of via een foto waarneemt je alles voelt en ervaart wat deze persoon ervaart. Iemand die helder voelt voelt  in zijn eigen lichaam waar de plek of waar de kwaal zit, of pijn in zijn handen krijgen als hij bij die plek komt, het waarnemen van een warmte of kou of prikkelingen voelen in het electromagnetische veld rond de persoon.

Helderruiken
Helderruiken komt niet zo vaak voor. Je kunt het vergelijken met de gedachte aan iets lekkers dat voor je op tafel staat en waarvan je de geur opsnuift. Soms kan men ruiken dat iemand ziek is, door een onaangename geur. Bijv. bij iemand met problemen aan de urinewegen kan men urine ruiken. Er zijn veel ziekten waarbij een symbolische geur hoort. Zo wordt er in verband met kankerpatiënten vaak verteld dat de genezer een heel onaangename geur ruikt, zelfs al wanneer hij bijvoorbeeld een foto van de patiënt bekijkt.

Helderproeven
Dit komt niet zo vaak voor. Het komt voor dat de helderproevende een citroensmaak in zijn mond krijgt, wat dan een tekort aan vitamine C bij desbetreffende persoon kan aangeven. Een droge keel kan duiden op een tekort aan vocht.

Trance
Dit is een diagnostische methode, die niet zo vaak voorkomt. In een hypnotische trance kan de betrokken persoon over zeer sterke paranormale eigenschappen beschikken. Hij kan zich afstemmen op kennis die niet van hem zelf is.
Edgar Cayce, de slapende profeet, is hiervan een groot voorbeeld. Hij was een intellectueel weinig ontwikkelde man, die in trance nauwkeurige diagnoses kon stellen en aanwijzingen geven voor genezing.

Paranormale dromen
Er zijn 2 vormen, de realistische en de symbolische. De realistische droom is een redelijk realistische weergave van wat er op dat moment aan de hand was. De symbolische droom lijkt op de normale droom, die vaak vreemd is, maar onderscheidt zich daarvan doordat ze de dromer vaak de overtuiging geeft dat hij belangrijk is.

Intuïtie
Intuïtie kan een spontane plotselinge ingeving zijn, een idee of inzicht zonder er moeite voor te doen. Vaak zonder duidelijke logica.