NES Health Wellness System

neslogoNES (Nutri Energetics System)Health Welness System bestaat uit de Nes Provison scan, de MiHealth en de NES infoceuticals

Energie en Informatie besturen onze gezondheid

Vanuit steeds meer wetenschappelijke invalshoeken wordt er vastgesteld, dat er een regulerend energie- en informatieveld binnen en om het fysieke lichaam bestaat dat voorbij het celniveau opereert.
NES Health noemt dit het menselijke lichaamsveld, het Human Body Field (HBF), ofwel: het besturingssysteem van het lichaam.
Recente wetenschappelijke ontwikkelingen bewijzen dat gezondheid veel verder gaat dan we ooit voor mogelijk hielden. Namelijk voorbij het niveau van cellen, organen en zelfs het DNA.

Gedurende bijna dertig jaar heeft de Australiër Peter Fraser de structuur en functies van dit veld onderzocht. In zijn onderzoek ontrafelde hij een systeem van dynamisch gestructureerde energie- en informatievelden, die het fysieke lichaam informeren en de fysiologie reguleren. Peter Fraser vond correlaties tussen duizenden lichaamsveld functies en het fysieke lichaam. Hij heeft het meridianen systeem met de kwantumgolftheorie verenigd en zo  bereikte hij voor het eerst een integratie tussen de eeuwenoude Chinese geneeskunde en de hedendaagse biologie, anatomie, fysiologie en het belangrijkste: de kwantumgolftheorie. Hij legde hiermee voor het eerst de link tussen de biochemie van het menselijk lichaam (als basis van de meeste moderne westerse geneeskunde) en de bio-energetica (als domein van de alternatieve complementaire geneeskunde.

NES ProVision – in 15 seconden 145 metingen!

NES ProVision is het eerste computer soft-& hardware systeem, dat een complete scan van je lichaam maakt, zonder dat dit belastend is voor je gezondheid. Het is een systeem dat uitgebreid vaststelt waar het lichaamsveld blokkeert en waar het informatie en energie verliest. Zo wordt een compleet inzicht verkregen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gesteldheid van dat moment. Door deze gegevens te analyseren kan men een gerichte effectieve behandelmethode toepassen.
De NES ProVision scan is te vergelijken met het zoeken naar de zwakste schakel in een ketting; NES toont de zwakste schakels in je lichaamsveld, het Human Body Field (HBF). Door de zwakke schakel te versterken, wordt de gehele ketting sterker.
Door het versterken van het HBF wordt het genezend vermogen geoptimaliseerd en is het lichaam beter in staat zichzelf te genezen.

De NES methode is niet gebaseerd op symptoombestrijding.
Het is een holistische methode, gericht op het harmoniseren van het lichaamsveld, met als gevolg de bevordering van de gezondheid. De NES scan ontdekt niet alleen een onbalans in voorheen onzichtbare probleemgebieden, maar geeft ook een energetische ondersteuning voor correcties, door de zogenaamde magnetische resonantie van de NES Infoceuticals.

Je persoonlijke NES programma

Tijdens het consult wordt er op basis van de NES ProVison scan een behandelplan voorgesteld.  Nadat eventuele verstoringen en blokkades in de energiebanen van het lichaamsveld zijn behandeld met de miHealth, ontvang je je persoonlijk infoceutcal behandelplan en de daarbij behorende infoceuticals die op dat moment het best bijdragen aan het herstel van het lichaamsveld en ondersteuning van je welzijn.

NES-MiHealth

De MiHealth wordt na  een Provision Scan ingezet en worden ingesteld op de frequenties die de Scan aangeeft. Het apparaat gebruikt subtiele elektro-magnetische velden en bio-elektrostimulatie om het lichaam van informatie te voorzien. Informatie die nodig is om het naar zijn natuurlijke staat van welzijn terug te laten keren – de staat van waaruit herstel begint.
Bij balansverstoringen biedt de miHealth uitkomst om deze snel te herstellen. De miHealth herstelt de natuurlijke, optimale staat van het lichaam

De NES miHealth is ontworpen om balans te creëren tussen informatie- en energievelden van het lichaam zodat het in staat is zelf zijn optimale staat van gezondheid te behouden. Het helpt om geïdentificeerde energieblokkades op te lossen en tegelijkertijd het lichaam te herinneren aan zijn coherente staat, dus het bevordert het lichaams inherente (eigen) genezingsvermogen en stimuleert het optimaal welzijn.
Het lichaam heeft het natuurlijke vermogen om zichzelf te genezen, maar vergeet dit soms.
De NES miHealth herinnert het lichaam hieraan en stuurt informatie naar de probleemgebieden. Het lichaam gebruikt deze informatie om zich te focussen.
In de NES miHealth, is voor de allereerste keer in de geschiedenis, de kracht van drie verbazende technologieën in één krachtig, gemakkelijk te gebruiken, met de hand bediend apparaat gecombineerd.
De NES miHealth biedt het synergetische effect van;
– NES Health Informatie-gezondheidszorg
– Bio-electrische stimulatie therapie
– Global Scaling

De miHealth kan direct tijdens een NES Health Scan worden gebruikt en worden ingesteld op de frequentie die de Scan aangeeft. Het apparaat gebruikt subtiele elektro magnetische velden en bio-elektrostimulatie om het lichaam van informatie te voorzien. Informatie die nodig is om het naar zijn natuurlijke staat van welzijn terug te laten keren – de staat van waaruit herstel begint.
Bij balansverstoringen biedt de miHealth uitkomst om deze snel te herstellen.

NES Infoceuticals

NES infoceuticals zijn vloeibare energetische remedies met een imprint van bio-informatie informatie  die verstoringen in het lichaamsveld direct corrigeren.

NES infoceuticals bestaan uit gedestilleerd water, plantaardige micromineralen en 5% alcohol (voor de conservering). De infoceuticals werken direct in het lichaamsveld en verhelpen verstoring en blokkades die gerelateerd zijn aan lichamelijke- en emotionele problemen en omgevingstoxines.

Door de verstoringen en blokkades op te lossen wordt de balans in het lichaam hersteld en het zelfgenezend vermogen verbeterd. De infoceuticals zijn eenvoudig te gebruiken veilig en effectief.

Dit in tegenstelling tot kruiden, (voedings)supplementen en geneesmiddelen, die alleen chemische informatie aan het lichaam verstrekken. Deze middelen kunnen pas optimaal hun werk doen als het onderliggende besturingssysteem ‘het Human Body Field dat door NES wordt voorzien van energie en geherinformeerd’ weer optimaal functioneert.
De NES scan geeft aan welke infoceuticals je op dat moment nodig hebt.
Tijdens het NES programma gebruik je mogelijk 3 tot 6 verschillende infoceuticals gegelijkertijd.

Je krijgt een eenvoudig te volgen innameprotocol mee waarin staat hoe je de infoceuticals het best kunt innemen en in welke volgorde, het vaak en hoeveel druppels van elk. Je kunt de infoceuticals gebruiken naast andere medicijnen, supplementen, homeopathische middelen en kruiden.

Na verloop van tijd, meestal na 28 dagen of als de infoceuticals op zijn, wordt er een nieuwe scan gemaakt en de uit de scan geadviseerde infoceuticals voorgeschreven.
Tijdens het programma merk je dat de infoceuticals je lichamelijke herstelproces verbeteren, en een positief effect hebben op onderliggende fysieke en/of emotionele problemen.

Soorten infoceuticals

Big Field Aligners (BFAs) – deze infoceutials helpen het lichaamsveld zich goed af te stemmen op de verschillende krachten en leden van de aarde, een belangrijke voorwaarde voor het algehele welzijn van de mens. Balans in de Big Fig Field Aligner is van cruciaal belang voor de nauwkeurigheid van toekomstige NES scans.

Energetische Drivers (EDs) – deze infoceuticals hebben tot doel het lichaamsveld van voldoende energie te voorzien zodat het lichaamsveld de complexe functie van het fysieke lichaam op en efficiënte manier kan coördineren en zodoende de algehele energie en vitaliteit verhoogd….dit kun je zien als de accu opladen.

Energetische Integratoren (EIs) – deze infoceuticals herstellen verstoringen en blokkades in de informatie stormen bidtin het lichaamsveld lopen. Zij balanceren de energiestromen binnen de meridianen en zorgen voor helderheid in mentale functie en emotionele communicatie.

Naarmate je verder vordert in je NES programma kom je in aanraking met:

Energetische Terrains (ETs) – deze infoceuticals hebben tot doel het zelfherstellend vermogen en de energetische immuniteit van het lichaamsveld te herstellen.

Energetische Stars (ESs) – deze infoceutitcals worden ingezet in geval van grote bio-energetische verstoringen en blokkades in de metabolische processen en overlevingsmechanismen van het lichaam.

Positieve effecten van infoceuticals

De meeste mensen ervaren vrijwel meteen een vooruitgang in welzijn en vitaliteit. Sommigen melden dat ze meer dromen en anderen hebben meer en diepe(re) persoonlijke inzichten.
Je kunt ook merken dat de infoceuticals het zelf herstellend vermogen van het lichaam versterken en daadoor positieve fysieke- en emotionele veranderingen stimuleert.

Incidenteel kunnen tijdelijke, milde bijwerkingen ontstaan. Dit is volkomen normaal normaal en een teken dat het Human Body Field effectiever werkt, zich bevrijdt van verstoringen en blokkades die gezondheidsproblemen veroorzaken en herstel op gang is gebracht.  Deze symptomen verdwijnen na een paar dagen.