Mindfulness

Mindfulness wordt omschreven met

  • in het hier-en-nu aanwezig zijn
  • opmerkzaamheid zonder oordelen
  • acceptatie van dat wat er is
  • aandachttraining

Vanuit mijn ervaring kan ik me het beste vinden in de definitie: mindfulness is een methode die je leert door op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag.

Redenen om mindfulness te gaan doen: om meer rust te ervaren, minder te piekeren, beter om te kunnen gaan met stress, je beter te kunnen concentreren, gelukkiger te worden, meer te kunnen genieten, effectiever te werken, beter te slapen, zich (beter) te kunnen ontspannen…

De resultaten op een rij die uit onderzoek naar voren komen:

Stress neemt af en je kunt beter omgaan met stresserende gebeurtenissen;
Je concentratie en het prestatievermogen verbeteren;
Men kan zich beter ontspannen;
Er ontstaat een positiever beeld van zichzelf en de omgeving;
Er vindt een verschuiving in de hersenactiviteit plaats naar de linker frontale cortex (goed voor een positieve gemoedstoestand en minder angst)
Klachten als slapeloosheid, angst en depressieve gevoelens nemen af;
Mensen die vaker dan 3 x een depressie hebben gehad, hebben na een mindfulnesstraining 50 % minder kans op terugval in een depressie.
Hoe dan?

Het enige wat je hiervoor moet doen, is oefenen, oefenen en oefenen. En als dat niet lukt, opnieuw beginnen en weer oefenen. Het is 1000 keer vallen en 1001 keer opstaan. Simpel, maar niet eenvoudig! Een uitdaging!

Mindfulness betekent de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Om dit te kunnen doen, zul je moeten trainen: het trainen van je aandacht en het trainen van de kwaliteit van de aandacht.

Het gaat om het oefenen in waarnemen, aandacht geven, niet-oordelen, accepteren. Dit doe je door allerhande zittende en bewegende meditatie-oefeningen uit te voeren: zitmeditaties, loopmeditaties, ademfocus, yoga en de bodyscan.

Het vraagt de zelfdicipline om dit voor elkaar te krijgen. Dagelijks oefenen hoor hierbij en je moet het inpassen in je dagprogramma. En dan kan het ook nog zo zijn, dat je in het begin juist meer gestrest raakt van het oefenen, terwijl je mindfulness ging doen om te ont-stressen. Iedereen zal in meerdere of mindere mate tegen deze zaken aanlopen. En het enige motto is: blijven oefenen en niet opgeven.

Neem waar wat er gebeurt, laat zijn wat er is …..dit is irritatie, ik voel stress, stress…..ga niet in het verhalen maken en een betekenis geven aan wat er langs komt…. doe er niets anders mee dan het er laten zijn.
De oefeningen hoeven niet leuk te zijn, ze hoeven geen ontspanning te geven, het enige doel is het oefenen op zich. En als je dat telkens weer opnieuw doet, kan je merken dat je gemoedstoestand verandert, dat je behoefte om accuut iets te gaan doen als je je onrustig voelt vermindert en dat je meer rust en stabiliteit gaat ervaren.
Je gaat steeds meer landen, aankomen in je lichaam en volledig in je lichaam zijn in het hier en nu.