Levensvisie

Elk lichamelijk en/of psychisch probleem heeft ergens zijn oorsprong. In het overgrote deel van de gevallen ligt de oorsprong van het probleem in een trauma.

Trauma
Trauma’s zijn veel voorkomend en kunnen veroorzaakt worden door schijnbaar onschuldige gebeurtenissen (geboorte, verlies van een ouder, misbruik, een ongeluk, operaties, getuige zijn van geweld, etc.). Een voor jouw ingrijpende alles veranderende gebeurtenis in je leven, zowel geestelijk als fysiek.
Een trauma blokkeert het herstellende vermogen van het lichaam. Dit doordat ten gevolge van het trauma het stress level in het lijf heel hoog is.
De traumatische symptomen die ontelbaar zijn, worden niet veroorzaakt door de gebeurtenis zelf. Ze komen voort uit het bevroren restant van energie die niet is opgeheven en ontladen. Dit restant blijft in het zenuwstelsel gevangen waar het ons lichaam en geest schade toe brengt (angst, depressie, paniekaanvallen, eetstoornissen, slapeloosheid, gewelddadige woedeaanvallen zonder enige aanleiding, herhaalde destructieve gedragspatronen; een heel scala aan lichamelijke en geestelijke klachten die je leven remmen en beperken. Vaak  omdat het lichaam niet meer veilig is en we niet weten hoe we de stress moeten reguleren en verduren.
Als het lichaam en de geest niet als een eenheid worden benaderd kunnen traumatische ervaringen nooit diepgaand verwerkt of begrepen worden. Hier ligt de sleutel en het is de reden waarom ik het lichaam als eenheid behandel en benader.

Zelfhelend vermogen
Elk mens (jij ook) heeft een zelfhelend vermogen dat altijd in verbinding staat met de Bron van Al-Wat-Is. Door het aanspreken van dit vermogen kan er verbetering in jouw situatie komen door het beter kunnen omgaan met de symptomen van het trauma en het weer veilig worden van je lichaam en je lichaam weer bezielen…wie weet zelfs wel genezing.

Na het doormaken van een burn-out en post traumatisch stress syndroom (PTSS, ten gevolge van onvolledige narcose tijdens een operatie), heb ik dit zelf mogen ervaren en helen, zodat ik dit nu met jou kan delen.

Bevrijding....there is a crack in everything this how the light gets in -Lennart Cohen
Liberation/Bevrijding….There is a crack in everything this how the light gets in -Lennart Cohen