Familieopstellingen

Wat zijn familieopstellingen?
Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt.
De familieopstellingen ontwikkeld door de  Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden (dynamiek)te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

Ervaring
Elke keer wanneer ik deelgenoot ben van en opstelling of er deel van mag uitmaken wordt ik tot diep in mijn hart geraakt door de zichtbare, voelbare en bijna tastbare bevrijding als….de liefde weer stroomt in het familieveld en de dynamiek (patronen of zaken die verzwegen, niet benoemd zijn en doorwerken in het hier en nu)  aan de oppervlakte is gekomen…..er eer wordt betoond aan de ordening van liefde die in elke familie aanwezig is.

In elk (familie)systeem is er steeds een zoeken naar evenwicht aanwezig. Iedereen die deel uit maakt van het systeem heeft recht op een plaats in het geheel. Dit is een gegeven van waaruit dit werk pas mogelijk wordt.

Familieopstellingen kunnen verborgen dynamiek in families naar boven brengen die voorheen ongrijpbaar waren en diepe helling blokkeren.

Bert Hellinger heeft ontdekt dat er een manier is die diep inwerkende veranderingen laten ontstaan door het weer op orde brengen van de oorspronkelijke ordening van het familiesysteem, door het laten oplossen van verstrikkingen met een van de familieleden die je vaak niet eens gekend hebt, waarvan je het bestaan soms niet een vermoedde.

Verstrikkingen ontstaan als er iemand is buitengesloten, vergeten, of door een zwaar lot getroffen wordt, deze kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor iedereen die tot dit systeem behoort.

Buitengesloten familieleden krijgen weer de plaats die men hen toe staat.
Ouders kunnen weer als ouders geacht worden
Een geliefde persoon , die door zelfdoding om het leven kwam, kan in zijn noodlot en beslissing gezien worden.
Schuld kan worden teruggegeven aan degene die zich schuldig gemaakt heeft.
Een doodgeboren broertje of zusje of een miskraam krijgt weer een plaats in de kinderrij.
Een vroegere partner kan gerespecteerd worden om dat wat ooit waardevol was.

Familieopstellingen laten keer op keer weer zien , dat erkennen wat er ooit in je familie is gebeurd een intense bevrijding teweeg brengt, ook al si het lot nog zo zwaar dat het jou  of andere leden van je familie getroffen heeft…doordat je het draagt.

Je familie opstellen kan individueel of in groepsverband gebeuren.
Ik werk er voornamelijk individueel mee of gebruik het opstellingswerk tijdens een helende reis door middel van visualisatie.

De ervaring heeft geleerd dat een opstelling vaak maanden doorwerkt als je het beeld innerlijk de ruimte geeft om diep tot in je ziel door te werken.